New Decade Consultancy

Voor advocaten: samen de nieuwe koers bepalen!

Archief

Regelmatig schrijft Willem Hengeveld over ontwikkelingen binnen de branche.

 > U kunt alle artikelen hier verder lezen. 

Deze publicaties vindt u ook terug op zijn LinkedIn profiel. Hij nodigt u graag uit om via LinkedIn connectie te maken.

 >  LinkedIn connectie maken

Nieuw: Tweede herziene druk boek: De advocatuur als onderneming

De juridische markt wordt heden ten dage geconfronteerd met sterk wijzigende omstandigheden. De kennis van recht en wetten is alom verkrijgbaar via het internet. De toegevoegde waarde waarde van de advocaat en de notaris zal steeds meer gezocht moten worden in het geven van overzicht en het aanreiken van oplossingen.

De advocatuur en het notariaat zullen op vele fronten moeten professionaliseren. Dat geldt zowel voor het vaststellen van een realistische strategie als voor een efficiënte op de klant gerichte bedrijfsvoering. Denk hierbij aan issues als de dagelijkse leiding, ICT, Legal Project Management, Pricing. Marketing en Business Development en Compliance vereisten. Maar ook aan ontwikkelingen als Flexpools, vaardigheden van bestuurders, Legal Operations en Legal Design. Wil een kantoor in de huidige zwaar concurrerende en veranderende markt structureel boven het maaiveld uitsteken, dan moeten al dit soort zaken modern en goed geregeld zijn.

In de tweede herziene druk van het boek De advocatuur als onderneming worden stapsgewijs de verschillende aspecten besproken die kunnen leiden tot een efficiënte en winstgevende exploitatie van het kantoor.

Het boek biedt een handleiding hoe een praktijk op te bouwen, deze te onderhouden en winstgevend te exploiteren. Alles vanuit het gezichtspunt van de klant.

Naast de auteurs van het eerste uur, Martine Brouwer - ’t Hart, Anne-Marie Brueren, Cindy de la Fuente, Willem Hengeveld, Marjan Hermkes-van Ham, Eva Peeters, Hans Schuurman, Beatrijs van Selm, Scipio van der Stoel en Edwin Weller hebben een aantal nieuwe auteurs een bijdrage geleverd. Ik noem Han Mesters, Marijn Rooymans, Anne-Laure Losseau, Elodie van Sytzama en Anna Posthumus Meyjes. Tenslotte zijn in nieuwe druk interviews opgenomen met General Counsels over het onderwerp ‘Wat wil de klant?’. Alle schrijvers en geïnterviewden hebben ruime ervaring in of met de advocatuur.

De advocatuur als onderneming, een gids voor de efficiënte en winstgevende exploitatie van een advocatenkantoor, is vanaf 11 februari 2020 verkrijgbaar bij Boom Juridisch. Vanaf heden kan ook gebruik gemaakt worden van de voorintekening.

ISBN: 9789462907287  -  Paperback 2e druk  -  Prijs ± € 59,00
Meer informatie en bestellen

Eerdere opdrachten

Advies aan advocatenkantoren omtrent toekomstige strategie en focus.
Opzetten traject van Business Development op basis van nieuwe strategie.
Begeleiding en coaching individuele advocaten in heroriënteringstrajecten.
In-house cursussen, waaronder ‘Acquireren kun je leren’ .