New Decade Consultancy

Voor advocaten:
Samen de nieuwe koers bepalen!

Lessons learned van de ondergang van Dewey LeBoeuf in 2012

Het Amerikaanse advocatenkantoor Dewey LeBoeuf is in 2012 ten onder gegaan. Bloomberg heeft in juli 2022 gesproken met Steven Davies, de voormalige bestuursvoorzitter van het kantoor. In een 20 minuten durende video geeft deze zijn visie over “The Rise and Fall of Dewey Leboeuf”.i De video wordt gelardeerd met commentaar van onder andere Vivia Chen van Bloomberg Law.ii iii

Een korte geschiedenis

In oorsprong was LeBoeuf een succesvol middelgroot advocatenkantoor gevestigd in New York met enkele (buitenlandse) vestigingen. Het kantoor was werkzaam voor Utiliteitsbedrijven, Energieondernemingen en Verzekeringsbedrijven. Op het hoogtepunt van het succes werkten er rond de 650 advocaten. Het kantoor werd echter in die tijd steeds vaker geconfronteerd met conflicts of interest. De leiding van het kantoor (tevens de latere bestuursvoorzitter van het gefuseerde kantoor) meende dat er twee wegen waren om het succes van het kantoor te continueren.
De gekozen oplossing voor opgekomen problemen

De keuze om te groeien naar een ‘superkantoor’ was in overeenstemming met hetgeen vele consultants in de beginjaren van de 21ste eeuw aan hun cliënten adviseerden. Een gerenommeerd advocatenkantoor moest in ieder geval nationaal werkzaam zijn in de Verenigde Staten en eigenlijk wereldwijd ‘presence’ hebben. Er werd gestart met een omvangrijk ‘lateral hiring’-project.

Waar in de laatste decennia van de 20ste eeuw advocaten gedurende hun gehele carrière bij één en hetzelfde kantoor bleven, is in het begin van de 21ste eeuw de ‘beweeglijkheid’ van advocaten gigantisch toegenomen. Tegelijkertijd is bij een aantal kantoren, waaronder Leboeuf het gebruik ontstaan om topadvocaten - en met name de zogenaamde rainmakers - als sterren te betalen. Dit gold in het bijzonder voor de laterale invliegers. De vergelijking met de honorering van topatleten dringt zich op. Enorme ‘Golden Hello’s’ werden regel in plaats van uitzondering, naast gegarandeerde winstuitkeringen.

Aanvankelijk volgden de topcliënten de nieuw binnengekomen partners naar hun nieuwe kantoor, (in dit geval LeBoeuf) en steeg de omzet substantieel. Op een gegeven moment in 2007 heeft een conflict met een partner geleid tot het vertrek van een groot deel van de advocaten werkzaam in de verzekeringspraktijk.

De Chairman van Leboeuf heeft de oplossing voor dit probleem, dat immers een groei naar een ‘superkantoor’ in de weg stond of in geval zou vertragen, gezocht in een fusie met Dewey. Per ultimo 2007 heeft die fusie haar beslag gekregen. Dewey was in die tijd nog steeds een zeer prestigieus kantoor. Echter, sedert de 80’er jaren van de 20ste eeuw had Dewey veel van zijn prestige verloren en aan omzet (en dus winst voor de partners) ingeboet. De chairman van LeBoeuf stelde niettemin onder meer vast dat het aantal gewerkte en gedeclareerde uren van beide kantoren redelijk met elkaar in overeenstemming was. Ook zouden er geen substantieel aantal ‘conflicts of interest’ ontstaan door het samengaan van beide kantoren. Men putte ook inspiratie uit de Londonse fusie tussen Coward Chance en Clifford Turner tot Clifford Chance; een magic circle kantoor dat nog steeds floreert. Een commentaar van die tijd was dat Dewey door de fusie financieel vooruit ging en Leboeuf door de fusie in ‘hogere kringen’ terecht kwam.

Wat ging er dan mis?

Lessons Learned

16 augustus 2022

i Steven Davis and the Rise and Fall of Dewey & LeBoeuf
ii Heeft Bloomberg de titel van haar onderzoek “The Rise and Fall of Dewey LeBoeuf geïnspireerd op de opera The Rise and Fall of Mahogony? (Kurt Weil op een libretto van Bertolt Brecht).
iii In augustus 2022 heeft Vivia Chen aan de vraag of Big Law iets heeft geleerd van de ondergang van Dewey Leboeuf, een column gewijd: “Did Big Law Learn Anything From the Demise of Dewey & LeBoeuf?”