New Decade Consultancy

Voor advocaten: samen de nieuwe koers bepalen!

New decade Consultancy

New Decade Consultancy (NDC) begeleidt advocaten-, en notariskantoren om in de veranderende markt- omstandigheden een oplossing te vinden om de winstgevendheid van hun kantoren op peil te houden of liefst te verbeteren. NDC doet dit door te adviseren op de terreinen van Business Development en Strategy. New Decade wil advocaten en notarissen helpen een hoogwaardige praktijk te ontwikkelen en de relatie met de cliënt te optimaliseren. De advisering is er op gericht advocaten en notarissen te begeleiden bij het gaan denken vanuit de wensen en behoeften van de cliënt en de markt.

Het uitgangspunt van New Decade Consultancy is dat advocaten- en notariskantoren geleid moeten worden als een business en niet vanuit de oude beroepsgedachte. En dat is precies waar de schoen wringt. Veel advocaten en notarissen werken relatief solitair en niet in teamverband. En cliënten zijn over het algemeen niet geïnteresseerd in wet en rechtspraak, maar slechts in de oplossing van een zich voordoend probleem tegen een voorspelbare prijs; bij voorkeur binnen de context van de branche waarin de cliënt werkzaam is.

De juridische markt kampt met wijzigende omstandigheden. Ook de kennis van recht en wetten is tegenwoordig via internet verkrijgbaar. De toegevoegde waarde van de advocaat en de notaris zal gezocht moeten worden in het geven van overzicht.

Ontwikkelingen in de markt

De toenemende internationalisatie van de samenleving, de vergrote onderlinge concurrentie tussen advocaten- en notariskantoren zijn issues die actie vragen. De heviger wordende concurrentie leidt onmiskenbaar tot ‘commoditisation’. Ook de groei van eigen Legal Departments van ondernemingen (met inbegrip van eigen advocaten), de oprichting van ‘legal arms’ door de (grote) accountantskantoren en de oprichting van Boutique kantoren hebben een neerwaartse druk op de tarieven tot gevolg.

De alternatieve juridische dienstverleners nemen eveneens een groot stuk van de taart van de voorheen lucratieve onderdelen van het werk, zoals Due Diligence, eDiscovery, Contract management etc.

Een ander fenomeen is dat cliënten niet meer vanzelf naar een specifieke advocaat of notaris komen. De zogenaamde huisadvocaat is verdwenen. Waar deze beroepsgroepen tot enkele jaren geleden rustig konden afwachten of er een nieuwe zaak zou binnen komen, moeten zij heden ten dage actief werven.

De tijd van reactief zijn is voorbij. Proactiviteit is geboden. Men zal zich ‘entrepreneurial’ moeten opstellen en het beroep uitoefenen als een business. NDC begeleidt kantoren bij het vinden van oplossingen om zich aan te passen aan de veranderende marktomstandigheden. Door middel van het aanpassen van de strategie kan de winstgevendheid van het kantoor veelal weer op het beoogde niveau worden gebracht.

Over Willem Hengeveld

Willem Hengeveld is gedurende enkele tientallen jaren als partner, Practice Group Leader, en Managing Partner verbonden geweest aan één van Nederlands grootste advocatenkantoren.

In 2011 heeft hij New Decade Consultancy opgericht. Sindsdien adviseert hij advocaten- en notariskantoren op het vlak van Strategy en Business Development en begeleidt de implementatie daarvan.

Van 2011 tot 2016 adviseerde en begeleidde hij een financiële instelling bij het opzetten van een in-house advocatenkantoor.

Willem Hengeveld heeft rechten gestudeerd aan de universiteit van Utrecht en is vele jaren advocaat geweest, ingeschreven bij de Rotterdamse en later de Haagse Balie.
Neem contact op

Over Bernard Taverne

Bernard is van huis uit jurist, maar hij heeft gedurende zijn carrière steeds gewerkt in functies waarin hij verantwoordelijk was voor het inspireren en ontwikkelen van operational excellence in de manier van werken : de juiste dingen doen en de dingen juist doen.

Bernard zorgt ervoor dat een organisatie (meer) grip krijgt op het werk proces, oplossingen creëert in slimmer (samen) werken en een (continue) verbetering borgt in het dagelijkse werk.

Hij wordt gedreven door de “lean way of working” (continu verbeteren: (samen) werken over de keten zonder verspilling). Bernard heeft veel ervaring in grote professionele, vaak internationale, omgevingen in de zakelijke dienstverlening; banken, verzekeraars en advocatenkantoren. Hij heeft een zeer resultaat- en klantgerichte manier van werken ontwikkeld.

En Bernard is bij alles wat hij doet mensgericht: het zijn de medewerkers die de klant meerwaarde moeten leveren.

“De waarheid ligt op de werkvloer”.

Eerdere opdrachten

Advies aan advocatenkantoren omtrent toekomstige strategie en focus.
Opzetten traject van Business Development op basis van nieuwe strategie.
Begeleiding en coaching individuele advocaten in heroriënteringstrajecten.
In-house cursussen, waaronder ‘Acquireren kun je leren’ .