New Decade Consultancy

Voor advocaten: samen de nieuwe koers bepalen!

New decade Consultancy

New Decade Consultancy (NDC) begeleidt advocaten-, en notariskantoren om in de veranderende markt- omstandigheden een oplossing te vinden om de winstgevendheid van hun kantoren op peil te houden of liefst te verbeteren. NDC doet dit door te adviseren op de terreinen van Business Development en Strategy. New Decade wil advocaten en notarissen helpen een hoogwaardige praktijk te ontwikkelen en de relatie met de cliënt te optimaliseren. De advisering is er op gericht advocaten en notarissen te begeleiden bij het gaan denken vanuit de wensen en behoeften van de cliënt en de markt.

Het uitgangspunt van New Decade Consultancy is dat advocaten- en notariskantoren geleid moeten worden als een business en niet vanuit de oude beroepsgedachte. En dat is precies waar de schoen wringt. Veel advocaten en notarissen werken relatief solitair en niet in teamverband. En cliënten zijn over het algemeen niet diepgaand geïnteresseerd in wet en rechtspraak, maar slechts in de oplossing van een zich voordoend probleem tegen een voorspelbare prijs; bij voorkeur binnen de context van de branche waarin de cliënt werkzaam is.

De juridische markt kampt met wijzigende omstandigheden. Dat was voor de Covid-pandemie al het geval. Een aantal veranderingen is door de manier van werken tijdens die pandemie versneld. De kennis van recht en wetten is tegenwoordig via internet verkrijgbaar. De toegevoegde waarde van de advocaat en de notaris zal gezocht moeten worden in het geven van overzicht.

Ontwikkelingen in de markt

De toenemende internationalisatie van de samenleving, de vergrote onderlinge concurrentie tussen advocaten- en notariskantoren zijn issues die actie vragen. De tijdens en na de Covid-pandemie aangepaste wijze van werken vraagt veel van de gehele kantoorpopulatie. De heviger wordende concurrentie leidt onmiskenbaar tot allerlei extra te leveren inspanningen, zowel op het vlak van efficiëntie als op gebieden van marketing en praktijkontwikkeling. Ook de groei van eigen Legal Departments van ondernemingen (met inbegrip van eigen advocaten), de oprichting en versnelde groei van de ‘legal arms’ van de (grote) accountantskantoren (Big4) en de oprichting van Boutique kantoren leiden alle tot een vergrote concurrentie, met name in de Mid-Market waar de meeste advocaten werken.

De alternatieve juridische dienstverleners (Alternative Legal Service Providers) nemen eveneens een groot stuk van de taart van de voorheen lucratieve onderdelen van het werk, zoals Due Diligence, eDiscovery, Contract management etc.

Een ander belangrijk fenomeen is dat cliënten niet meer vanzelf naar een specifieke advocaat of notaris komen. De zogenaamde huisadvocaat is zo goed als verdwenen. Waar deze beroepsgroepen tot enkele jaren geleden rustig konden afwachten of er een nieuwe zaak zou binnen komen, moeten zij heden ten dage actief werven.

De tijd van reactief zijn is voorbij. Proactiviteit is geboden. Men zal zich als ondernemer moeten opstellen en het kantoor ook als een onderneming moeten runnen.

NDC begeleidt kantoren bij het vinden van oplossingen om zich aan te passen aan de veranderende marktomstandigheden. Door middel van het aanpassen van de strategie (heroriëntatie) kan de winstgevendheid van het kantoor veelal weer op het beoogde niveau worden gebracht.

Over Willem Hengeveld

Willem Hengeveld is gedurende enkele tientallen jaren als partner, Practice Group Leader, en Managing Partner verbonden geweest aan één van Nederlands grootste advocatenkantoren.

In 2011 heeft hij New Decade Consultancy opgericht. Sindsdien adviseert hij advocaten- en notariskantoren op het vlak van Strategy en Business Development en begeleidt de implementatie daarvan.

Van 2011 tot 2016 adviseerde en begeleidde hij naast zijn consultancy werkzaamheden een financiële instelling bij het opzetten van een in-house advocatenkantoor.

Willem Hengeveld heeft rechten gestudeerd aan de universiteit van Utrecht en is vele jaren advocaat geweest, ingeschreven bij de Rotterdamse en later de Haagse Balie.
Neem contact op

Over Bernard Taverne

Bernard is van huis uit jurist, maar hij heeft gedurende zijn carrière steeds gewerkt in functies waarin hij verantwoordelijk was voor het inspireren en ontwikkelen van ‘operational excellence’ in de manier van werken: de juiste dingen doen en de dingen juist doen.

Bernard heeft veel ervaring in grote professionele, vaak internationale, omgevingen in de zakelijke dienstverlening; banken, verzekeraars en advocatenkantoren. Hij heeft een zeer resultaat- en klantgerichte manier van werken ontwikkeld.

Eerdere opdrachten

Advies aan advocatenkantoren omtrent toekomstige strategie en focus.
Opzetten traject van Business Development op basis van nieuwe strategie.
Begeleiding en coaching individuele advocaten in heroriënteringstrajecten.
In-house cursussen, waaronder ‘Acquireren kun je leren’ .