New Decade Consultancy

Voor advocaten: samen de nieuwe koers bepalen!

Coaching

Cliënten willen een goed product (advies, contract etc.) voor een voorspelbare prijs, binnen een aanvaardbare tijd. De ervaring leert dat lang niet alle advocaten en notarissen van nature aan dat verlangen kunnen voldoen. Advocaten willen zekerheid bieden en vooral ook maar niet het kleinste detail over het hoofd zien. Veelal zijn de adviezen niet concreet genoeg en niet oplossingsgericht.

Cliënten daarentegen willen juist een oplossing voor een probleem. Binnen de gemiddelde kantooromgeving wordt onvoldoende aandacht besteed aan de vraag wat de cliënt precies wil en dus ook niet aan de wijze waarop adviezen en dergelijke worden ingericht. Het gevolg is veelal dat de hier bedoelde medewerkers van het kantoor onderpresteren. Cliënten willen immers slechts betalen voor oplossingsgerichte advisering en niet voor allerlei ‘waivers’ etc.

Trajecten

Uit Angel Saksisch onderzoek blijkt dat twee derde van de partners onderpresteert. Uit datzelfde onderzoek (dat wordt bevestigd door Europees onderzoek) valt op te maken dat het merendeel van de kantoren niet langer bereid is onderpresterende partners in de gelederen te houden.

New Decade Consultancy heeft individuele Coachingstrajecten ontwikkeld om partners en/of medewerkers die zijn ‘vastgelopen’ in de praktijkvoering en/of de praktijkontwikkeling, weer op de been te helpen. In persoonlijke en individuele gesprekken wordt naar de oorzaak van de ontstane situatie gezocht en wordt aan een oplossing gewerkt. Op die wijze kan een nieuwe praktijk strategie worden bepaald en een bijpassend business plan opgesteld. En niet te vergeten, de ‘Personal Brand’ vorm gegeven.

Hoe willen we het beoogde resultaat bereiken?

Coachingstrajecten worden ‘on the job’ uitgevoerd. De bestaande praktijk van de fee-earner wordt nauwkeurig in kaart gebracht. Vervolgens wordt gekeken welke praktijk het meest past bij degene die gecoacht wordt. En ook wat de markt op dat gebied vraagt. En vanzelfsprekend of die praktijk past binnen de Strategie en daaruit voortvloeiende Focus van het kantoor.
Zo nodig wordt een ‘bijscholingstraject’ gestart. Met alle bouwstenen tezamen wordt een plan uitgestippeld dat moet leiden tot een nieuwe individuele praktijkstrategie passend binnen de algehele strategie van het kantoor.
Neem contact op

Eerdere opdrachten

Advies aan advocatenkantoren omtrent toekomstige strategie en focus.
Opzetten traject van Business Development op basis van nieuwe strategie.
Begeleiding en coaching individuele advocaten in heroriënteringstrajecten.
In-house cursussen, waaronder ‘Acquireren kun je leren’ .