New Decade Consultancy

Voor advocaten:
Samen de nieuwe koers bepalen!

Wat bepaalt het succes van het moderne advocatenkantoor?


Het recente rapport ‘Dynamic Law Firms Report Identifies Key Distinctions of Top-Performing Firms’ geeft voor de Amerikaanse markt een fraai inzicht in de kritische succesfactoren van een advocatenkantoor.i Het rapport is gebaseerd op de Amerikaanse juridische markt. Op basis van onderzoek binnen mijn eigen Consultancy praktijk blijkt het merendeel van de vaststellingen zonder meer één op één transponeerbaar naar de Nederlands en Vlaamse markt.

Welke factoren bepalen voornamelijk het succes van een advocatenkantoor?
Vergelijking van succesvolle advocatenkantoren met de ‘middle of the road’ kantoren laat zien dat de eersten een veel sterkere financiële performance laten zien dan de tweede categorie. Op alle vlakken presteren deze kantoren beter:
Een opvallende waarneming is dat succesvolle kantoren een grotere leverage (kunnen) realiseren dan de kantoren met een lagere winstpotentie. Aangetekend zij dat bij beide kantoorgroepen het aantal Equity partners lijkt af te nemen ten opzichte van het totaal van fee-earners.
De aanbevelingen in het rapport kunnen van harte worden onderschreven: Deze drie factoren leiden tot een financieel gezonde exploitatie van het hedendaagse advocatenkantoor. Let wel: deze opmerkingen zijn absoluut niet alleen relevant voor de grote (internationale) kantoren, maar net zo goed voor de Niches en Boutiques en voor de kleinere zogenaamde regionale kantoren, al dan niet optredend voor het MKB of particulieren.

Het centrale devies luidt: 28 oktober 2020

iDynamic Law Firms Report Identifies Key Distinctions of Top-Performing Firms’