New Decade Consultancy

Voor advocaten:
Samen de nieuwe koers bepalen!

Visie gaat vooraf aan technische aanpassingen

Welke kantoren worden er het zwaarst getroffen door de Coronacrisis? Het antwoord is even eenvoudig als voor de hand liggend. Het gaat om die kantoren die geen vet op de botten hebben gekweekt of hebben kunnen kweken in de afgelopen periode van hoogconjunctuur.

Maatregelen in de markt

In de internationale op de juridische branche gerichte tijdschriften lees je een hele variatie van maatregelen die worden genomen om de grootste klappen van omzetverlies door de Coronapandemie te beperken:
Nederlandse en Belgische kantoren zijn zeer terughoudend met het doen van mededelingen over de gezondheid van hun organisatie. Er is geen reden aan te nemen dat de situatie bij die kantoren anders is dan in de rest van de wereld. De praktijken die zich bijvoorbeeld richten op M&A liggen op de meeste kantoren zo goed als stil. De hoop zal er op gevestigd zijn dat in het derde en vierde kwartaal deze praktijk zal herstellen.

Oorzaken tekort Eigen Vermogen en Reserves

Er zijn meerdere omstandigheden die het gebrek aan Eigen Vermogen en Reserves kunnen hebben veroorzaakt. Ik noem er enkele: 
Boekhoudkundig kunnen deze twee omstandigheden vertaald worden in 
  1. (i) een te hoog crediteurensaldo (rechts op de balans) en 
  2. (ii) een te laag banksaldo (links op de balans). 
  3. (iii) Indien er daarnaast ook nog een hoog debiteurensaldo bestaat, wordt de toestand nog beroerder. Een hoog debiteurensaldo (links op de balans) leidt doorgaans tot een laag positief banksaldo (ook links op de balans). Die twee posten vormen min of meer communicerende vaten. En let wel, veel cliënten gaan in de huidige omstandigheden de betalingstermijn oprekken. Soms wel van 60 dagen naar 90 dagen.

Wat kan er gedaan worden om een ramp te voorkomen? 
Voor de korte termijn specifiek 
Voor de middellange termijn

Structureel

Niet elk kantoor zal de Coronapandemie overleven. Maar er is wel een heleboel leed te voorkomen door actief stappen te ondernemen om het (mogelijk gedeeltelijk) voortbestaan van het kantoor te ondersteunen. Dat zal op een aantal plaatsen zeker tot enige sanering leiden. Sanering is meestal te verkiezen boven het geheel uit de markt te worden gestoten door een faillissement. Dat treft immers alle medewerkers van het kantoor en hun gezinnen. In veel gevallen kan met enkele specifieke maatregelen de continuïteit verzekerd worden.