New Decade Consultancy

Voor advocaten:
Samen de nieuwe koers bepalen!

Praktische en tactische tips voor een succesvolle omgang met cliënten

Het is onder alle omstandigheden van groot belang om de cliënten op de juiste wijze en vooral de cliënten aansprekende wijze te benaderen. Niet alleen in de huidige Covid-19 tijden, maar altijd.

De tips die hierna volgen, zijn dan ook van alle tijden. De meeste tips vormen volstrekt geen ‘rocket science’, maar volgen uit het gebruik van het gezond verstand.

Een kleine rondgang langs een representatieve groep cliënten leert echter dat ruimere naleving van de tips toch als een verademing zou worden beschouwd. Advocaten zijn dienstverleners, zoals er voor het bedrijfsleven en de consument velen zijn.

1) Denk in oplossingen en niet in problemen.2) Luister naar de cliënt. Zorg dat je de branche en de business van de cliënt kent en begrijpt.

3) Spreek de taal van de cliënt. 4) Analyseer de behoeften van de cliënten. 5) Maak duidelijke afspraken over de communicatie met de cliënten. 6) Houd vast aan de afgesproken termijnen. En geef een advies of schrijf een contract waarmee de cliënten verder kunnen.

7) Geef een denkrichting aan voor een mogelijke oplossing van het zich voordoende probleem. Cliënten zijn niet gebaat met een opsomming van alle denkbare mogelijkheden.

8) Houd vast aan een excellente dienstverlening. 9) Bij excellente dienstverlening behoort niet alleen het gebruik van Outlook en Word en een Smartphone, maar ook het inzetten van 10) Houd de cliënten tijdig op de hoogte van relevante ontwikkelingen in het recht.11) Zorg ervoor dat de cliënten de leden van het team kennen. 12) Wees duidelijk omtrent de in rekening te brengen honoraria; zowel qua omvang als frequentie van declareren. 13) Last, but not least: investeer in een wederzijdse vertrouwensrelatie met de cliënten.