New Decade Consultancy

Voor advocaten:
Samen de nieuwe koers bepalen!

Ontstressende tips voor advocaten om de praktijkdruk te weerstaan

De laatste jaren worden dagbladen en boeken vol geschreven over het fenomeen burn-out. Het onderwerp is op zich niet nieuw. De laatste jaren heeft burn-out meer dan voorheen aandacht in de media. Zie bijvoorbeeld FD van 25 maart 2022i waar de gevolgen van een gemiste promotie worden besproken aan de hand van de perikelen rond Frank Underwood in House of Cards. Ik beperk mij in deze blog tot de ‘well-being’ van advocaten.

Oorzaken burn-out

De oorzaken van een burn-out worden in de psychologische literatuur veelal als volgt samengevat. Behalve werkstress, perfectionisme en het ouderschap zijn er ook andere bronnen van overbelasting: leefomstandigheden, persoonlijke eigenschappen en je omgeving. Ook overmatige fysieke inspanning, sociale problemen, chronische ziekte, onzekerheid en een negatief zelfbeeld kunnen oorzaken zijn van een burn-out. Vaak is er niet één aanwijsbare reden, maar zorgen de duur en opstapeling van de omstandigheden ervoor dat een ‘burn-out’ ontstaat.ii

Bloomberg en ABA-Journal

Vooral onderzoeken uit de Verenigde Staten geven inzicht in de omvang van het probleem, zij het dat de Amerikaanse omstandigheden niet geheel te vergelijken zijn met die in Nederland en Vlaanderen. Parallellen zijn er echter wel. Een onderzoek van Bloombergiii laat zien dat advocaten in Amerika steeds vaker een burn-out ervaren, terwijl hun welbevinden afneemt. Advocatieiv brengt de diverse aspecten van burn-out en wat er tegen te doen ook regelmatig onder de aandacht. In het ABA Journal van april 2022v worden 40 (!) tips genoemd die advocaten kunnen helpen om adequaat om te gaan met werkdruk. Ook dichter bij huis zijn tips te vinden. Lees het verhaal van Adrie van de Streek in het FD van 20 maart 2022.vi
De belangrijkste tip komt van Adrie van de Streek in FD: Ze leert haar klanten te luisteren naar hun lichaam, en op tijd te stoppen. 'Eerst voor jezelf zorgen, dan pas kun je voor anderen zorgen. Ik leer ze nee zeggen, op een aardige manier.'
Ik zal niet alle tips uit het ABA-Journal bespreken, maar slechts enkele eruit lichten die kunnen bijdragen stress te voorkomen. Kennisneming van het gehele artikel kan ik van harte aanbevelen. Zie de link onderaan deze blog.
Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat de druk reeds begint hoe aangenomen te worden op de universiteit, en hoe die opleiding te betalen, hoe de eindstreep van de opleiding te behalen en hoe vervolgens te slagen voor het balie-examen. Daarna zorgt de uitoefening van de rechtspraktijk voor nog grotere uitdagingen.

ABA Journal

In het artikel in het ABA Journal wordt gewag gemaakt van een onderzoek uitgevoerd in 2016 waaruit blijkt dat ruim 26% van de jonge advocaten aangaf problematische hoeveelheden alcohol te gebruiken, tegen ruim 11% van de respondenten in vergelijkbare groepen. Het onderzoek leerde ook dat bijna de helft van de respondenten bezorgd was in een depressie te zullen geraken, waarbij 28% van de respondenten daadwerkelijk aan een milde of ernstige vorm van depressie leed.
Met deze cijfers in gedachten heeft de staf van het ABA Journal aan een brede groep advocaten, wellness experts en bedrijfsjuristen tips gevraagd hoe dit soort problemen te voorkomen.
De antwoorden zijn in vijf categorieën onder te verdelen. Ik heb een selectie gemaakt.

Een selectie van de tips
 1. Houd een juiste Work-Life balance vast
  1. Maak zorg voor jezelf topprioriteit. Indien je overwerkt bent, of erger lijdt aan een ‘burn-out’ ben je - voorzichtig uitgedrukt - niet op je best voor je cliënten noch ook voor je collegae, familie en vrienden.
  2. Een veel geziene reactie in een periode van uitzonderlijke drukte is om nog harder te gaan werken. Onderzoek heeft uitgewezen dat men in dat soort situaties minder goed in staat is om de juiste beslissingen te nemen.
  3. Neem regelmatig een pauze tussen twee belangrijke bijeenkomsten en zeker tussen twee opvolgende projecten.
  4. Vergeet dat je een goede ‘multitasker’ zou zijn. Dat is namelijk niet zo. Stel prioriteiten.


 2. Geef het goede voorbeeld
  1. De senior moet het goede voorbeeld geven. Het maken van lange dagen op kantoor lijkt productief, maar is het niet. Na een aantal uren neemt niet alleen de productiviteit af, maar ook de oplettendheid; veelal niet via een lineaire lijn maar volgens een logaritmische schaal. Fouten liggen dan op de loer.
  2. Delegeer werkzaamheden. Het is een misvatting te denken dat jij de enige bent die een bepaald project het beste kan doen.
  3. Zorg voor een gediversifieerde kantooropbouw. Het aannemen van ‘klonen’ leidt doorgaans niet tot een grotere productie, laat staan tot een kwalitatief beter product.
  4. Zorg voor een respectvolle werkomgeving, zowel naar de collegae als naar de ondersteunende staf.


 3. Aandacht voor Wellness houdt niet op bij het kantoor
  1. Wellness begint bij een evenwichtige situatie aan het thuisfront.
  2. Neem voldoende tijd voor je lichamelijke well-being. Train volgens een vast schema. Uit onderzoek is gebleken dat het beoefenen van sport in enige vorm het geheugen stimuleert. Ook de aanwezigheid van het stresshormoon vermindert.


 4. Plug in - or unplug
  1. Technologie kan bijdragen aan algemeen goed welbevinden.
  2. Denk daarbij aan Fitness trackers om bijvoorbeeld de veel genoemde 10.000 stappen per dag af te leggen.


 5. Weet wanneer je hulp moet vragen
  1. De belangrijkste tip is wellicht om tijdig hulp te zoeken wanneer je onverhoopt toch tegen een berg oploopt.
  2. Een belangrijk symptoom van een naderende burn-out is emotionele ontregeling. Onnodig uitvallen tegenover een junior advocaat of het in huilen uitbarsten wanneer er een onverwachte email of opdracht komt, zijn symptomen van naderend onheil.
  3. Een ander symptoom is het niet meer logisch kunnen nadenken en dus het probleem van de cliënten niet meer adequaat kunnen oplossen.
Deze en de andere in het artikel genoemde tips kunnen bijdragen aan een efficiënter en veelal ook winstgevender exploitatie van het advocatenkantoor. Niet alleen is het voor iedereen aangenamer om op een kantoor te werken waar de sfeer goed is; het bevordert ook de kwaliteit van de output in positieve zin.

15 mei 2022

i Je collega krijgt promotie en jij niet.
ii Burn-out;
iii ANALYSIS: Attorney Well-Being Declines, With Burnout on the Rise;
iv Vijf vragen die advocaten door deze drukke maand loodsen (en voor burn-out behoeden);
v 40 wellness tips to help lawyers cope with job pressure;
vi 'Veel van wat ik nu aan mijn cliënten leer, heb ik zelf fout gedaan’;