New Decade Consultancy

Voor advocaten:
Samen de nieuwe koers bepalen!

Hoe onderscheidt men het kaf van het koren?

Vele kantoren kampen in deze tijd van Corona met een sterk verminderd werkaanbod. Angelsaksische kantoren schromen niet om stafpersoneel te ontslaan en daarnaast ‘cash calls’ van de partners te vragen, partneruitkeringen te bevriezen etc. Ook is zichtbaar dat minder onlangs afgestudeerde juristen op de kantoren worden aangenomen. In New York is daarnaast het ‘Bar Exam 2020’ uitgesteld.

Ontwikkelingen

Een korte rondgang leert dat ook in onze streken wordt geworsteld met de vraag of reeds personeel moet worden ontslagen, vacatures moeten vervuld en/of flexibele inhuur moet worden verminderd.

Wat te doen?

Wat is wijsheid in deze omstandigheden? Moet elk advocatenkantoor bij wijze van spreken alle ondersteunende staf aan de dijk zetten? En moeten de advocaten alle administratieve en ondersteunde werkzaamheden dan maar zelf gaan doen? Veel advocaten zullen daarvoor misschien wel ruimte in hun agenda hebben. Maar verstandig is het niet. Mogelijk zullen vele van mijn volgers de volgende uitspraak wat boud vinden. Maar hier zie je de waterscheiding tussen de advocaat/ondernemers en de advocaten die puur jurist zijn.

De eeuwige discussie over de kosten

Het spreekt voor zich dat in tijden van crisis kritisch naar de kosten moet worden gekeken. Waar de personeelskosten op een advocatenkantoor de grootste post zijn, ligt het voor de hand dat die als eerste tegen het licht worden gehouden. Bedacht dient echter te worden dat:

(i) de crisis weer zal verdwijnen, zij het niet zonder schade (recessie),
(ii) veel van het ondersteunende werk indirect opbrengst oplevert en 
(iii) advocaten doorgaans niet geëquipeerd zijn om het back office draaiende te houden, 
(iv) in tijden van crisis is het nog belangrijker ‘naar buiten te kijken’ om zaken binnen te halen;
(v) dat laatste vraagt extra aandacht van alle advocaten op een kantoor;
(vi) crisismanagement vraagt extra aandacht, bovenop de ‘business as usual’.

Wat moet er dan wel gebeuren?

(i) Blijf in contact en maak jezelf zichtbaar voor de cliënten; zorg ervoor dat je in elk voorkomend geval denkt vanuit de cliënten; die lijden ook onder de crisis; cliënten willen oplossingen voor hun problemen en zicht op een opnieuw vruchtbare toekomst.

(ii) Houd de strategie van het kantoor tegen het licht; de markt verandert in snel tempo; speel daarop in.

(iii) Kijk kritisch naar de kosten, maar met een toekomstgerichte bril en niet louter op basis van korte termijn gewin.

(iv) Laat juristen het juridische werk doen en het contact met cliënten (Business Development), en zorg voor goede ondersteuning in de Back Office, zowel op Administratief, HR, ICT en BD vlak. Goede ondersteuning levert resultaat op.

(v) Zorg voor eenheid binnen het kantoor; plaats een leider aan het hoofd van het kantoor, een leider die ondernemerschap uitstraalt. Daarmee zal het kantoor zich onderscheiden.