New Decade Consultancy

Voor advocaten:
Samen de nieuwe koers bepalen!

Coronacrisis: Advocatuur ook op de Intensive Care?

Het Covid-19 virus heeft een enorme impact op de samenleving wereldwijd. De Coronacrisis heeft advocatuur niet ongemoeid gelaten. De eerste gevolgen zijn reeds te bespeuren:

De reacties van de kantoren op de deze ontwikkelingen is opvallend eenduidig: namelijk korte termijn maatregelen zoals directe kostenbesparingen, waaronder:

De vraag is of de kantoren voldoende geleerd hebben van de Grote Recessie van 2008. In vervolg op de grote bankencrisis zijn hele lagen medewerkers uit de kantoren gesneden met als consequentie dat in de volgende periode grote tekorten op met name medewerkersniveau zijn ontstaan. Het later invullen van de daardoor ontstane vacatures is niet zonder slag of stoot tot stand gekomen en nog niet voltooid.

Een omvangrijke recessie ligt in het verschiet. De Nationale Banken van de Europese landen komen tot verschillende prognoses. Voor 2020 wordt een relatief diepe recessie verwacht.

Het gemeenschappelijke goede nieuws is dat voor het opvolgende jaar 2021 weer substantiële groei van het BBP wordt geprognosticeerd. Zie onder meer de toekomstvisie van de Belgische Nationale Bank. Ik merk op dat economen over elkaar heen buitelen bij het schetsen van vooral de kwade kansen.

Uit een enquête van het Nederlandse Advocatenblad van begin april 2020 blijkt dat bijna 25% van de 800 ondervraagde advocaten denkt dat de continuïteit van zijn/haar kantoor gevaar loopt. Bij de kleinere kantoren loopt het omzetverlies tot bijna 60%. (1)  Slechts een klein percentage meldt het superdruk te hebben.
Indien de voorspelling juist is dat ons geen jarenlange recessie te wachten staat, lijkt het dus veel meer voor de hand te liggen om tijdelijk genoegen te nemen met een lager winstniveau dan die rigoureuze maatregelen te treffen die juist de toekomstige verdiencapaciteit beperken.

In de tussentijd moet er natuurlijk wel wat gebeuren om deze periode te overleven. De te nemen maatregelen zijn tweeledig.

Allereerst de korte termijn, extern:Korte termijn, binnen de kantooromgeving:Voor de middellange termijn, binnen de kantooromgeving:
_____________

(1)  Corona bedreigt kwart van de kantoren in hun bestaan (lees meer).