New Decade Consultancy

Voor advocaten:
Samen de nieuwe koers bepalen!

Acquireren kun je leren

Covid-19 lijkt enigszins ingeperkt te zijn. Dus wordt het tijd voor actie. Contact met cliënten vormt de levenslijn voor elke dienstverlener, ook voor de advocaat. Acquireren van nieuw werk is best lastig. Maar zoals een advocaat wet en rechtspraak onder de knie kan krijgen, kan hij ook leren te acquireren. Een passende training kan daarbij van nut zijn.

Minder werkaanbod

Veel advocatenkantoren hebben te maken met minder nieuw werkaanbod. Men is doende met bestaande dossiers en hoopt op een snelle opleving van de markt. Voorbeelden van praktijken die nu nog wel volop werk hebben, zijn Arbeidsrecht en Herstructureringen. Praktijken die ernstig lijden onder de terugval zijn Strafrecht, Familierecht en M&A.

Effectieve marketing


Ook onder ‘normale’ economische omstandigheden is een deugdelijke marketing van de aangeboden diensten door het kantoor reeds zeer opportuun. Iedereen zal inmiddels wel hebben ondervonden dat ‘het grind niet meer vanzelf gaat kraken’. De kunst is de markt duidelijk te maken wat het advocatenkantoor te bieden heeft, wat Unique Selling Points’ zijn etc. Het is van wezenlijk belang zich daarbij te verplaatsen in de klanten.

Klantvraag

De klant vraagt heden ten dage veel meer ‘waar voor zijn geld’ dan in het verleden. Deze vraag naar toegevoegde waarde culmineert in de vraag naar een duidelijke oplossing voor de kwestie die voorligt. Geen ellenlange betogen maar kort en zakelijk een plan van aanpak voor een oplossing voorleggen.

Training, maar voor wie?

Velen worstelen met het binnen krijgen van nieuw werk. Het volgen van een training kan bijdragen om het pad van de succesvolle acquisitie enigszins te effenen. En ja, geboren ‘rainmakers’ hebben minder behoefte aan een dergelijke training dan de gemiddelde advocaat.

Acquireren kun je leren

New Decade Consultancy heeft een training ontwikkeld die de advocatuur kan helpen een meer succesvolle praktijk op te bouwen. De trainingen van New Decade Consultancy helpen de advocaten om buiten de eigen comfortzone te treden. De training wordt in-house gegeven. Dat biedt de mogelijkheid om zowel de kantoorstrategie, de bijbehorende Focus als daaruit voortvloeiende Business Opportunities te bespreken.

Inhoud training

Door middel van een Hands-on training wordt zonder overbodige verwijzingen naar bestaande theorieën in groepjes van 12 tot 15 deelnemers op interactieve wijze het proces van acquireren van ‘new business’ doorlopen. De training wordt verdeeld over een viertal sessies die gedurende enkele maanden worden gegeven. Hoe ziet de training eruit?Meer weten? Stuur een mail naar w.hengeveld@newdecade.be.