New Decade Consultancy

Samen de nieuwe koers bepalen!

Training ‘Ondernemerschap’

New Decade biedt verschillende in-house trainingen aan. Eén daarvan is de training van ondernemerschap met als titel ‘Acquireren kun je leren’. Gedurende deze interactieve training worden de verschillende onderdelen van Business Development geoefend.

De positie van de cliënt staat in de training centraal. Op basis van dat uitgangspunt wordt gekeken naar het kantoor, de markt en de cliënten. In de training komt de kennis van de markt waarin het kantoor opereert, zowel aan de cliëntenzijde als aan de concurrentiële zijde, uitvoerig aan de orde.

Een ander onderdeel van de eerste bijeenkomst heeft de titel: “Wat de klant écht wil”. De meeste cliënten zitten allerminst te wachten op een lange uiteenzetting van wat er allemaal niet kan; de cliënt wil met name weten wat er wel kan. Roadmaps in plaats van roadblocks.

Concreet

Aan de orde komt de vraag: hoe kan ik het beter doen dan tot dusver? Ook zit er een pitchoefening in de training met na afloop een bespreking van de ‘do’s en dont’s’. Ook onderwerpen als relatiebeheer, prijs en ‘billing’, AI en After Sales komen aan de orde. De initiële bijeenkomst duurt ongeveer 3 uren.

Na afronding van het eerste deel van de training zijn de deelnemers in staat om een concreet plan op te stellen voor een haalbare marketing strategie en die ook te implementeren. Dit plan en de uitwerking daarvan, als ook de voetangels en klemmen die de deelnemers bij de uitwerking en invoering ondervinden, worden besproken tijdens twee tot drie “terugkomsessies”.

In de training wordt vermeden om uit te weiden over allerlei theorieën over Business Development. De training levert een groot aantal praktische handvatten op waarmee de deelnemers onmiddellijk aan de slag kunnen. Hands-on dus. Deze groep heeft een optimale grootte van 12 tot 14 personen.

Workshop ‘Project Development’

De workshop ‘Project Development’ is bedoeld voor een kleine groep advocaten en/of notarissen waaronder de verantwoordelijke partner. Uitgangspunt is dat die groep een nieuwe cliënt wil binnen halen of een bepaalde branche wil inlijven.  De leden van de groep worstelen echter met de vraag hoe één en ander ‘aan te vliegen’, zodanig dat het beoogde doel ook werkelijk wordt bereikt. Zij vragen zich af waar en hoe te beginnen.

In de in-house workshop worden onder begeleiding van New Decade Consultancy gedurende één dag de verschillende aspecten van business development van dat concrete project doorlopen.
De opzet is dat aan het einde van de dag alle leden van de groep exact weten wat hun te doen staat. Er ligt een concreet plan, een to-do-list, een taakverdeling en een stappenplan.

De workshop begint vanzelfsprekend met de vraag of het project past binnen de strategie van het kantoor en vervolgens of het project voldoende winstgevend is. Deze groep heeft een optimale grootte van 5 tot 6 personen.
Neem contact op

Wie gingen u voor

New Decade Consultancy heeft verschillende Trainingen in Ondernemerschap gegeven aan advocatenkantoren.
Voor een internationale Nederlandse financiële instelling heeft New Decade Consultancy een volledig advies- en begeleidingsproces uitgewerkt en geïmplementeerd voor een in-house advocatenkantoor.
Bij verscheidene advocatenkantoren heeft New Decade Consultancy diepte interviews ten behoeve van strategiebepaling uitgevoerd, en mede aan de van die interviews geadviseerd over de aanpassing van de kantoorstrategie.
New Decade Consultancy heeft diverse advocatenkantoren geadviseerd over te nemen strategische stappen.