New Decade Consultancy

Samen de nieuwe koers bepalen!

Strategie

Het bepalen van de juiste strategie is niets anders dan het maken van keuzen. New Decade Consultancy assisteert in het proces van het bepalen van de strategie van de advocaat en notaris en hun kantoren.

Hierbij zijn vijf concrete uitgangspunten leidend:
  1. Wat kan ik?
  2. Wat wil ik?
  3. Wat vraagt de klant/markt?
  4. Wat is mijn ‘Unique Selling Point’?
  5. Hoe implementeer ik dit in mijn (nieuwe) organisatie?
De eerste vier stadia vragen om intern en extern onderzoek en diepte-interviews van de leden van de partnergroep. 

Hoe gaan we te werk om de juiste strategie te bepalen met als doel de noodzakelijke en gewenste veranderingen vorm te geven?

Questionnaire

Allereerst zal vastgesteld moeten worden welke praktijk wordt beoefend, wat de winstpotentie van die praktijk is, en waar mogelijk de schoen wringt. Aan de hand van een uitgebreide Questionnaire wordt de bestaande situatie in kaart gebracht, zoals bijvoorbeeld de winstgevendheid van de bestaande praktijk. Ook worden de gedachten over de ontwikkeling van de markt besproken. Het externe onderzoek dient ertoe de ideeën van de geïnterviewden te laten aansluiten bij de werkelijkheid van de markt.

Aan de hand van een groot aantal basisvragen wordt de weg naar de nieuwe strategie uitgestippeld. Zo wordt de ‘Brand’ van het kantoor vorm gegeven.

Aan de hand van de verkregen gegevens wordt een nieuwe strategie vastgesteld of een bestaande strategie aangescherpt. Zo wordt een strategie verkregen die past bij het kantoor en degenen die daar werkzaam zijn. Het uitgangspunt bij het vaststellen van de strategie zal te allen tijde zijn dat het kantoor een adequaat winstniveau behaalt.

Hoe gaan we te werk?

In New Decade Consultancy heeft Willem Hengeveld een aantal ‘tools’ ontwikkeld om advocaten en notarissen bij te staan in het noodzakelijke veranderingstraject van hun kantoren.
En let wel: niets doen is geen optie. Stilstand is achteruitgang.
Neem contact op

Wie gingen u voor

New Decade Consultancy heeft verschillende Trainingen in Ondernemerschap gegeven aan advocatenkantoren.
Voor een internationale Nederlandse financiële instelling heeft New Decade Consultancy een volledig advies- en begeleidingsproces uitgewerkt en geïmplementeerd voor een in-house advocatenkantoor.
Bij verscheidene advocatenkantoren heeft New Decade Consultancy diepte interviews ten behoeve van strategiebepaling uitgevoerd, en mede aan de van die interviews geadviseerd over de aanpassing van de kantoorstrategie.
New Decade Consultancy heeft diverse advocatenkantoren geadviseerd over te nemen strategische stappen.