New Decade Consultancy

Samen de nieuwe koers bepalen!

Implementatie

Het lastigste onderdeel van de Strategie-ontwikkeling is de implementatiefase. Een gedetailleerd stappenplan is noodzakelijk voor het realiseren van de strategie en de daarmee onverbrekelijk verbonden praktijkontwikkeling. Een individuele ‘to-do’-lijst is onmisbaar.

Acties

Het dagelijks uitvoeren van de geplande acties is nog veel belangrijker. Anders komt er geen verandering, komen er geen nieuwe zaken, laat staan groei. Commitment van alle betrokkenen aan de gekozen uitgangspunten is noodzakelijk.

Welke acties moeten worden uitgevoerd om het doel te bereiken?

Voor de implementatiefase heeft New Decade Consultancy een aantal handvatten gemaakt die kunnen helpen de nieuwe of aangepaste strategie voortvarend en doelgericht in te voeren.
Denk hierbij aan eenvoudige ‘to do’ lijsten, maar ook aan praktische handleidingen om het veranderingsproces tot een succes te maken.
Neem contact op

Wie gingen u voor

New Decade Consultancy heeft verschillende Trainingen in Ondernemerschap gegeven aan advocatenkantoren.
Voor een internationale Nederlandse financiële instelling heeft New Decade Consultancy een volledig advies- en begeleidingsproces uitgewerkt en geïmplementeerd voor een in-house advocatenkantoor.
Bij verscheidene advocatenkantoren heeft New Decade Consultancy diepte interviews ten behoeve van strategiebepaling uitgevoerd, en mede aan de van die interviews geadviseerd over de aanpassing van de kantoorstrategie.
New Decade Consultancy heeft diverse advocatenkantoren geadviseerd over te nemen strategische stappen.